Report: Unknown sex

         Description: A list of the people with unknown gender and not stillborn
Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn.


# Person ID Full Name Birth Date Birth Place Death Date Death Place