Reports


 #   Report Name   Description 
1. Boogschutter Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC Boogschutter 22 november - 21 december Ik wil recht Oordeels- en meningsvorming Hogere studies. Het recht. Het buitenland Idealen, Religie. Vrijheidsdrang Heerser Jupiter - doet je zoeken naar de samenhang der dingen, door je steeds weer het waarom van de dingen af te vragen en zo tot nieuwe inzichten te komen en die kennis dan uit te dragen - maakt je bewust van datgene wat jij als de waarheid ziet Sagittarius is the Mutable-Fire sign. Restless energy and the need for personal independence keeps Sagittarians moving in many directions. They become experts at adapting to whatever culture and clime happens to fit their current interest. Always ready to travel for business or pleasure, and sometimes because of an overwhelming urge to escape (either figuratively or literally), they are all too willing to bypass the confinements of responsibility and work. 
2. Individuals: frequency of zodiacal signs Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden 
3. Individuals, with their zodiacal sign Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign 
4. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name 
5. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,  
6. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
7. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
8. Document changes Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
9. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
10. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
11. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
12. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
13. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
14. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
15. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
16. Veterans An overview of veterans (at least if you added some) 
17. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
18. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
19. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
20. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
21. individuals: frequency distribution of zodiacal signs individuals: frequency distribution of zodiac signs  
22. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
23. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
24. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
25. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
26. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
27. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
28. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
29. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
30. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
31. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
32. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
33. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
34. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
35. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
36. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
37. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
38. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
39. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
40. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
41. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
42. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
43. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
44. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
45. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
46. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
47. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
48. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
49. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
50. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
51. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
52. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
53. families with missing partners families with missing partners  
54. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
55. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
56. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
57. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
58. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
59. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
60. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
61. families: individuals with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
62. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
63. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
64. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
65. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
66. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
67. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
68.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
69. Same sex marriages  
70. Families sorted according to number of children  
71.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
72. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
73. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
74. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
75. Families: Twins Families: Twins  
76. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
77. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
78. families: husbands families: husbands  
79. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
80. families: wifes families: wifes  
81. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
82. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
83. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
84. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
85. Places without coordinates  
86. Wezen, Orphans Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
87. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
88. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun mother maar waar de vader mist 
89. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende mother 
90. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
91. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
92. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
93. All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.  
94. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
95. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
96. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
97. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
98. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
99. empty notes empty notes 
100. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
101. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
102. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
103. Born after Baptized Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
104. People buried before death Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven 
105. Places with an empty description but with coordinates Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten 
106. Ages of people when they died Leeftijden van overleden personen 
107. Age of people when they died leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen 
108. People without a default image Mensen zonder een standaard klikplaatje 
109. Show private notes Toon privé notities 
110. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother 
111. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother 
112. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
113. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
114. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
115. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
116. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
117. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
118. Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
119. Wrong place names for FAMIILIES Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
120. Media statistics Media statistieken 
121. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
122. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
123. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
124. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
125. Media with coordinates Media met coordinaten.  
126. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
127. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
128. Media which are set as "default photo" Media die als standaard foto zijn aangevinked 
129. Media which are *not* set as "default photo" Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked 
130. People *with* associated media, but *without* default photo Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje 
131. Levende Boekholt's Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
132. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
133. Levende Savenije's Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien 
134. People without any dates Mensen zonder enige datums 
135. People with aproximate birthdates in the provinces of Groningen and Drenthe Mensen met een "ongeveer" geboortedag in Groningen en Drenthe (via www.allegroningers.nl en www.drenlias.nl zijn die wel in te vullen) De geschatte datums heb ik eruit gehaald, omdat die kennelijk niet gevonden konden worden.  
136. Documents linked to people not to an event Documenten die aan een persoon gelinked zijn.  
137. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
138. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
139. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
140. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
141. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
142. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
143. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
144. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
145. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
146. List of men who were eligable to fight in the papal wars Lijst van mensen die eventueel als Zouaaf tegen Garibaldi gevochten zouden kunnen hebben 
147. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
148. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
149. Families: husbands/wives, sorted by place of marriage Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk 
150. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde last_name 
151. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
152. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 
153. Placenames in the Netherlands without maps Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden 
154. Distance between death place and the place burried (in Km) Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers  
155. Places sorted from biggest entity to smallest  
156. People with non-alphabetic characters in their name Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.  
157. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
158. Couples having the same names Partners die dezelfde namen hebben 
159. Distance in kilometers between place of birth and place of death Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden 
160. Distance in kilometers between birth place and baptism place Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop 
161. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles without names - occurring titles with frequency  
162. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles with corresponding names  
163. Sources: citations associated with families, just the link Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link 
164. Associations between people Verbindingen tussen personen 
165. individuals: people with nicknames, ordered on nicknames Mensen met bijnamen of roepnamen 
166. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
167. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
168. individuals: death causes without names (including frequency)  Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie 
169. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
170. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
171. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
172. individuals who died on their birthday individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth)  
173. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen 
174. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam 
175. individuals: events: emigrated persons Mensen die geemigreerd zijn.  
176. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
177. individuals: events: occupations with names  Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen 
178. individuals: events: occupations without names (including frequency)  Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep  
179. individuals: events: occuring occupations ordered on frequency  Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.  
180. individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen.  
181. individuals: events: residences with associated names Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde.  
182. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep 
183. sources: citations with associated individuals, ordered by citation text Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.  
184. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
185. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name  Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers 
186. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
187. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
188. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
189. Duplicate events for the same person Dubbele gebeurtenissen voor individuen 
190. List eventypes List even types with eventypeID 
191. Changes made by users Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen 
192. Families with only one spouse and no children Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen) 
193. Children with a different Metaphone than their father Kinderen met een andere metafoon dan hun vader. Omdat achternamen soms een weinig in spelling verschillen wilde ik die uitsluiten en in die zin zouden er minder namen in moeten staan. Because the spelling of a surname is sometimes slightly different but the sound isn't, I wanted to make a report which compared the sound of the last name of the children with the sound of the last name of the father 
194. Couples of whom at least one were born or died in the peat colonies Lijst van echtparen waarvan er minstens een van hen in de Kanaalstreken of monden is geboren of gestorven 
195. People with a burial place but no headstone Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen 
196. People sorted on ID Mensen gesorteerd op het ID 
197. Age in weeks of Children who died before 1 Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden 
198. Age in years, weeks, days Leeftijd in jaren, weken en dagen 
199. Age in Years, Weeks, Days,  
200. Number of children a man fathered Het aantal kinderen die een man voorbracht 
201. Frequency of names Frequentie van namen 
202. Length of marriage, ordered by alphabet Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet 
203. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 
204. Report List and code, lijst met alle rapporten en code If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam 
205. People without parents born between 1800 and 1911 Mensen die tussen 1800 en 1911 zijn geboren in Groningen en Drenthe zonder ouders 
206. DE WET VAN TWAALF  You can replace this with any thing you want or even just delete it SAMENVATTING.

Hoe de 12 tekens van de dierenriem samenwerken en in elkaar grijpen, wordt hieronder nog eens samengevat in een concreet voorbeeld.

Er zal ergens een vereniging worden opgericht, bij voorbeeld tot steun van zieke, arme mensen.

Het initiatief ertoe wordt genomen door de heer Ram, die vol zit met ideeën en van zijn voornemen kennis geeft, door middel van een advertentie in de krant van de heer Tweelingen. Wie sympathiseert met het plan mag zijn kaartje sturen aan het bureau van het blad. De twee eerste reflectanten zijn de heer Stier en mevr. Kreeft. Stier, de investeerder heeft allang gevonden, dat er iets voor die arme drommels gedaan moest worden en hij is blij, dat iemand de kat de bel aanbindt. Hij stuurt zijn kaartje met het bericht erop, dat hij graag wil bijdragen in eventueel te maken onkosten. Kreeft, die elke dag een emotie nodig heeft, zat zich juist te vervelen en grijpt gauw de gelegenheid aan, om zich eens "wezenlijk verdienstelijk" te maken. Hulp bieden aan arme mensen! "Die zijn vaak zo interessant".

Zo maken deze vier de periode van ontstaan mee en vormen de voorlopige commissie van bestuur. Zij roepen de andere gegadigden samen en nu wordt de vereniging geconstitueerd. De heer Ram, die de zaak op gang bracht, heeft het zijne gedaan en trekt zich voor het

presidium terug ten behoeve van de heer Leeuw, die zich in de voorzitterszetel wonder goed op zijn plaats voelt. Als zijn rechterhand en steun wordt tot secretaris gekozen de precieze en handige heer Maagd, die van de heer Tweelingen het voorlopige secretariaat en de correspondentie overneemt. Tot vice-voorzitter kiest men de welwillende en tactvolle mevrouw Weegschaal, die als een zachte sordino, de forse autocratische tonen van de president dempt. De beide overige leden van het voorlopige bestuur nemen ook zitting in het definitieve, de heer Stier, als penningmeester en mevr. Kreeft als algemeen adjunct.

Voor haar moet de pret nog beginnen. Stier blijft altijd zitten waar hij zit.

Nu is de vereniging er, en het lid, dat dadelijk principieel in de oppositie is, is de heer Schorpioen, die op de voorgrond stelt, dat het allereerst nodig is, te erkennen dat armoede niet moest bestaan en de samenleving, waarin die aanwezig is, fout is en dat het heel aardig is voor rijke mensen (met een schuin oog op de heer Stier) om een beetje weldoenertje te spelen, als ze zelf meer dan genoeg hebben. Dat het ook gemakkelijk is, royaal de grote heer te spelen (met een blik op de heer Leeuw) maar dat het niet zo gemakkelijk is te leven naar: “al het mijn is het uwe.”

Dan komt de tijd om voor de vereniging om propaganda te maken, wat door de heer Boogschutter met verve gedaan wordt. En ondertussen gaat het werk beginnen. Armen moeten worden bezocht, verzoeken om steun onderzocht, enz. Dat is werk voor de heer Steenbok, die altijd nog tijd vindt de ondankbare baantjes op te knappen en steeds zwoegend in touw is. Bij officiële gelegenheden, ontvangst ten stadhuize, optochten, mag deze heer het vaandel dragen, terwijl de heer Leeuw de erewijn opdrinkt.

Met het optreden van de heer Waterman begint het contact zoeken met zusterverenigingen, die hetzelfde doel nastreven en zo mogelijk wordt er een federatief verband gesloten. Tenslotte zijn er geen armen meer, dank zij het werk van de vereniging en in de laatste vergadering wordt de heer Vis benoemd tot liquidateur. Wat met Ram begint; eindigt met Vissen.

Zo onderscheiden wij duidelijk in elke vereniging drie perioden:

1. Een leider met een groep volgelingen, dit om leiding vragen, de vorm is vaag en de leider is geen verantwoording verschuldigd.

2. Een bestuur gekozen uit en door de leden. Er is een reglement nodig en dus is het bestuur verantwoording schuldig.

3. De propagandisten krijgen de leiding en voor het werk wordt een betaalde beambte genomen. De vereniging oriënteert zich intercommunaal of internationaal en verdwijnt tenslotte.

In de eerste periode dreigt het gevaar van Kreeft, die door de overdrevenheid en emotionaliteit een verkeerd oordeel over de beweging doet ontstaan en daardoor velen afschrikt.

In de tweede periode dreigt het gevaar van Schorpioen, die met zijn principes alle opportunisme vergeet en hevige inwendige strubbelingen veroorzaakt.

In de derde periode werkt alles mee tot verval. Feitelijk is dit het tijdperk dat de vereniging zich "te buiten gaat". Wij moeten dit in filosofische zin nemen, maar letterlijk geschiedt het ook zo. De krachtige propaganda doet een grote uitbreiding ontstaan en de begeerte ontstaat naar een eigen tehuis. Dit wordt door Steenbok verwezenlijkt. Hiermede is de vereniging op haar toppunt en begint nu af te zakken. De afstand tussen het hoofdbestuur, zetelend in het tehuis, en de leden wordt steeds groter. Leeuw, de autocraat, wordt uiteindelijk vervangen door Waterman, de democratische, die een nieuw tijdperk van schijnbare uitbreiding brengt door de congressen en banden met zusterverenigingen. Doch Vissen, de opvolger van Schorpioen, in het bestuur is niet in staat nieuwe animo te wekken.

Slap beleid en verwaarlozing van uiterlijk decorum doen de beweging steeds verder achteruitgaan, totdat het besluit tot opheffing als een verlossing komt.

En zo zien we in de bestuurswisselingen de groei weerspiegeld. In de aanvang een minimum aan bestuursleden. Eigenlijk één leider, die vanzelf voorzitter is: Ram, geassisteerd door 2 leden, de toegewijde Stier, die alles betaalt en de kritiekloze Tweelingen, die alle correspondentie afdoet.

In de tweede periode: een volledig bestuur: Leeuw, Weegschaal, Stier, Maagd en Kreeft. Na enige tijd is voor Kreeft, het nieuwtje eraf en men benoemt de opposant Schorpioen in zijn plaats, hopende hem daardoor te temmen. Nu is er voortdurend strijd tussen Leeuw en Schorpioen in het bestuur. Weegschaal tracht te bemiddelen; als dit faalt, vertrekt zij en wordt vervangen door de fanatieke Boogschutter, die nu het hoogste woord krijgt en daardoor Leeuw doet opstappen. Nu wordt Boogschutter voorzitter en in plaats van Weegschaal doet Waterman zijn intrede als vice-voorzitter. Maagd is dan aan de beurt om te verdwijnen en wordt vervangen door Steenbok, de betaalde ambtenaar.

Schorpioen houdt op te vechten tegen de luidruchtigheid van Boogschutter en het formalisme van Steenbok. Hij verklaart de beweging voor dood en verlaat met zijn aanhangers het strijdperk. In zijn plaats komt Vissen.

Achtereenvolgens worden Steenbok, Waterman en Vissen het meest invloedrijk. De enige die er van het begin tot het einde in blijft is Stier, die er zijn goede geld in gestoken heeft en uit de desolate boedel redt, wat er te redden valt.
 
207. All wrong dates Alle foutieve datums